Monday, 13 March 2017

Rengo: Honinbo Shusai 本因坊 秀哉, Kato Shin 加藤 信, Onoda Chiyotaro 小野田 千代太郎, Iwamoto Kaoru 岩本 薫 & Maeda Nobuaki 前田 陳爾 v. Suzuki Tamejiro 鈴木 為次郎, Segoe Kensaku 瀬越 憲作, Kitani Minoru 木谷 実, Hayashi Yutaro 林 有太郎 & Hashimoto Utaro 橋本 宇太郎 (24th March 1938) W - Resign Komi 03.0

(;GM[1]FF[4]CA[UTF-8]AP[CGoban:3]ST[2] RU[Japanese]SZ[19]KM[3.00] GN[Shusai, Kato Shin, Onoda Chiyotaro, Iwamoto Kaoru & Maeda Nobuaki v. Suzuki Tamejiro, Segoe Kensaku, Kitani Minoru, Hayashi Yutaro & Hashimoto Utaro (March 1938)]PW[Honinbo Shusai,本因坊 秀哉 [9d\], Kato Shin,加藤 信 [7d\], Onoda Chiyotaro,小野田 千代太郎 [6d\], Iwamoto Kaoru,岩本 薫 [6d\] & Maeda Nobuaki,前田 陳爾 [4d\]]PB[Suzuki Tamejiro,鈴木 為次郎 [7d\], Segoe Kensaku,瀬越 憲作 [7d\], Kitani Minoru,木谷 実 [7d\], Hayashi Yutaro,林 有太郎 [6d\] & Hashimoto Utaro,橋本 宇太郎 [6d\]]DT[1938-03-24]WT[Honinbo, Hoensha, Hoensha, Hoensha & Honinbo]BT[Hoensha, Hoensha, Hoensha, Hoensha & Hoensha]SO[Complete Games Of Shusai]RE[B+Resign] ;B[cp] ;W[cd] ;B[qo] ;W[eq] ;B[pq] ;W[jq] ;B[pc] ;W[pf] ;B[fd] ;W[qc] ;B[cc] ;W[pd] ;B[dd] ;W[oc] ;B[ce] ;W[do] ;B[co] ;W[dm] ;B[dp] ;W[ep] ;B[dn] ;W[en] ;B[eo] ;W[fo] ;B[em] ;W[do] ;B[cn] ;W[dl] ;B[fm] ;W[bm] ;B[dq] ;W[er] ;B[dr] ;W[fk] ;B[hm] ;W[ho] ;B[cj] ;W[dj] ;B[di] ;W[ci] ;B[dk] ;W[ej] ;B[ck] ;W[el] ;B[ch] ;W[bi] ;B[bh] ;W[ei] ;B[dh] ;W[ij] ;B[jm] ;W[lk] ;B[lm] ;W[nl] ;B[jo] ;W[kn] ;B[km] ;W[nn] ;B[gj] ;W[gk] ;B[om] ;W[nm] ;B[hk] ;W[hj] ;B[ik] ;W[gi] ;B[jj] ;W[ih] ;B[ji] ;W[ii] ;B[jh] ;W[qm] ;B[ig] ;W[hh] ;B[pj] ;W[nj] ;B[pl] ;W[pn] ;B[pg] ;W[po] ;B[pp] ;W[qg] ;B[ph] ;W[ng] ;B[nh] ;W[mh] ;B[mg] ;W[lg] ;B[mf] ;W[oh] ;B[og] ;W[ni] ;B[of] ;W[lf] ;B[nf] ;W[li] ;B[nd] ;W[jg] ;B[kh] ;W[lh] ;B[kg] ;W[jf] ;B[kf] ;W[ke] ;B[je] ;W[if] ;B[le] ;W[kd] ;B[ld] ;W[kc] ;B[ie] ;W[hf] ;B[lc] ;W[kb] ;B[lb] ;W[gd] ;B[jc] ;W[jb] ;B[ic]TR[ic])

No comments:

Post a Comment