Monday, 2 January 2017

Honinbo Shusai 本因坊 秀哉 v. Miyasaka Shinji 宮坂 宷二 (February 1925) W - Resign 2 Stones Handicap

(;GM[1]FF[4]CA[UTF-8]AP[CGoban:3]ST[2] RU[Japanese]SZ[19]HA[2]KM[0.00] GN[Shusai v. Miyasaka Shinji (February 1925)]PW[Honinbo Shusai,本因坊 秀哉]PB[Miyasaka Shinji,宮坂 宷二]WR[9d]BR[5d]DT[1925-02]WT[Honinbo]BT[Honinbo]SO[Complete Games Of Shusai]AB[pd][dp]RE[B+Resign] ;W[oq] ;B[cd] ;W[ec] ;B[gc] ;W[de] ;B[ce] ;W[df] ;B[cg] ;W[qp] ;B[qj] ;W[nc] ;B[pf] ;W[jc] ;B[ge] ;W[dg] ;B[ch] ;W[dh] ;B[di] ;W[ei] ;B[cc] ;W[ej] ;B[cj] ;W[gf] ;B[ie] ;W[hf] ;B[if] ;W[he] ;B[id] ;W[fq] ;B[dn] ;W[ql] ;B[oj] ;W[hd] ;B[ic] ;W[jb] ;B[hc] ;W[gd] ;B[le] ;W[ne] ;B[oc] ;W[md] ;B[ng] ;W[mf] ;B[kg] ;W[mg] ;B[mh] ;W[lh] ;B[lg] ;W[nh] ;B[mi] ;W[og] ;B[ni] ;W[pg] ;B[qg] ;W[qi] ;B[qh] ;W[pi] ;B[of] ;W[od] ;B[pc] ;W[ph] ;B[nf] ;W[qf] ;B[rf] ;W[qe] ;B[pe] ;W[ld] ;B[qk] ;W[rj] ;B[re] ;W[rk] ;B[me] ;W[ke] ;B[lf] ;W[rh] ;B[rg] ;W[kp] ;B[om] ;W[ck] ;B[eq] ;W[fp] ;B[fr] ;W[gr] ;B[er] ;W[hq] ;B[np] ;W[nq] ;B[mp] ;W[mq] ;B[qo] ;W[ol] ;B[rp] ;W[qq] ;B[rn] ;W[nm] ;B[qm] ;W[pl] ;B[on] ;W[ml] ;B[op]TR[op] ;W[co] ;B[do] ;W[cn] ;B[cp] ;W[lp] ;B[rq] ;W[dm] ;B[nb] ;W[mb] ;B[ob] ;W[lc] ;B[em] ;W[dl] ;B[fn] ;W[bi] ;B[ci] ;W[bo] ;B[bp] ;W[ap] ;B[bk] ;W[bl] ;B[dk] ;W[cl] ;B[bj] ;W[bq] ;B[cr] ;W[br] ;B[bs] ;W[gm] ;B[fl] ;W[gl] ;B[ek] ;W[el] ;B[fm] ;W[fk] ;B[dj] ;W[bm] ;B[fo] ;W[ig] ;B[jg] ;W[ih] ;B[gk] ;W[fj] ;B[gj] ;W[gi] ;B[hi] ;W[gh] ;B[ik] ;W[im] ;B[jj] ;W[go] ;B[gn] ;W[hn] ;B[ho] ;W[gp] ;B[ep] ;W[io] ;B[eb] ;W[db] ;B[eh] ;W[fi] ;B[ed] ;W[fc] ;B[fb] ;W[dc] ;B[dd] ;W[fd] ;B[ee] ;W[ef] ;B[hh] ;W[hg] ;B[fg] ;W[ii] ;B[ff] ;W[hk] ;B[rr]TR[rr]TW[mc][cm][gq]TB[mf][mg][en][eo])

No comments:

Post a Comment